29
Bře

Odborná záštita AČPM a CZRMA

Odbornou záštitu nad konferencí RISKfest 2017 převzaly dvě nejvýznamnější asociace v oboru!

  • Asociace českých pojišťovacích makléřů AČPM byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb.
  • Czech Risk Management Association CZRMA: (dříve Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky) je profesionální a vzdělávací platforma, která pomáhá zvyšovat povědomí v oblastech pojištění a risk managementu.

Na konferenci se na Vás těší představitelé obou asociací.