Jakub Pôbiš

Manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik v České podnikatelské pojišťovně

Jakub Pôbiš

Manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik v České podnikatelské pojišťovně

Životopis

Jakub Pôbiš vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studia pracoval téměř pět let pro Svaz měst a obcí České republiky a v roce 2008 nastoupil do České podnikatelské pojišťovny, kde působí dodnes. Posledních 7 let je manažerem odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a řídí úpis rizik v oblasti pojištění obecné odpovědnosti, odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a profesní odpovědnosti.

Kde mne najdete