Jan Urbanec

Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ministerstvo financí

Jan Urbanec

Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ministerstvo financí

Životopis

Jan Urbanec, absolvent VŠE, působí od roku 2005 v odboru legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR, kde se věnuje oblasti ochrany spotřebitele a regulace distribuce finančních produktů a služeb. Podílel se na přípravě návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a návrhů novel zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Externě spolupracuje s Kanceláří finančního arbitra.

Kde mne najdete