Tomáš Tragan

Ředitel oddělení risk managementu RENOMIA, a. s.

Tomáš Tragan

Ředitel oddělení risk managementu RENOMIA, a. s.

Životopis

Tomáš Tragan pracuje ve společnosti RENOMIA jako ředitel oddělení risk managementu od roku 2004. Má technické vysokoškolské vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Aktivně se účastní rizikových prohlídek a poradenství pro významné klienty v ČR a zahraničí, včetně rizikových prohlídek největších společností.

Problematikou risk managementu se zabývá od roku 1998. Již na vysoké škole působil jako expert na analýzu rizik na pracovišti LabRisk. Dodnes na VŠB TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství vyučuje analýzu rizik. Je spolu autorem několika odborných publikací a účastnil se řady mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Phare. Před nástupem do společnosti RENOMIA působil jako EHS Manager ve společnosti ON Semiconductor Czech Republic. Tomáš Tragan má ze své praxe rozsáhlé zkušenosti s analýzou a řízením rizika a s havarijním plánováním v různých odvětvích průmyslu.

Tomáš Tragan byl jako první Čech přijat za člena Institute of Fire Engineers ve Velké Británii. Členství v této prestižní mezinárodní odborné organizaci, jejímiž členy jsou vybraní odborníci z oblasti požární ochrany z celého světa, mu dává právo užívat titul MIFireE a potvrzuje jeho odbornost na mezinárodní úrovni. Jako rizikový inženýr s odborností v požární ochraně uznanou touto mezinárodní institucí tak výrazně zvyšuje kredit oddělení risk managementu společnosti RENOMIA a jejich rizikových zpráv a analýz připravovaných pro klienty RENOMIA.

Kde mne najdete